Üyelik Sözleşmesi

 CAST ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Anatolia Cast Hizmeti Bounce Kreatif Reklam Organizasyon Limited Şirketi ile hizmet alımından yararlanacak kullanıcılar arasında düzenlenmiştir. Bu sözleşmede adı geçen şirket kısaca Ajans, hizmet alacak kullanıcılar üye olarak adlandırılacaktır

Sözleşme kapsamında hizmet talebinde bulunan ve üyeliğe kabul edilen kullanıcılara Ajans, üyenin talebine göre web sitesine, hizmetine ve/veya mobil uygulamalarla üyeleri ajans, kişi, firmalar, yapımcılar ve markalarla buluşturmayı amaçlar. Tarafların  kabulü neticesi aralarında doğabilecek ihtilaflardan Ajans sorumlu değildir.

Ajansa başvurarak hizmet talebinde bulunan ve talebi uygun görülen üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

GENEL KURALLAR

 1-) Üyelik başvurusu için 18 yaşını geçen kişiler bizzat,   en az 1 yaşını geçmiş çocukların da velisi tarafından yapılacak başvuruları Ajans’ça değerlendirilerek  yapılacaktır.

2-) Başvuru sahibi Ajans’a başvuru sırasında şahsı ile ilgili olarak verdiği bilgiler( yaş, eğitim, doğum yeri ve sair)ile eklediği fotoğraflar kendisine ait olmalıdır.

3-)Ajans’tan hizmet alımı için başvuran ve başvurusu uygun görülen adaylar Türkiye’de yerleşik ise 850 TL, yurt dışında yerleşik olanlar 850 TL üyelik ücreti ödemeleri akabinde profilleri kullanıma açılacaktır. Alınan başvuru ücreti 1 yıllıktır. Yapılan üyelik, de ücret iadesi yapılmamaktadır.

3-) Üye, Ajans’a başvuru sırasında veya talep edildiğinde Ajans’a eksiksiz tüm bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder.

4-) Ajans tarafından hizmet alan üyeler, şiddet, çıplaklık içeren, suç niteliği taşıyan pornografik içerikler ve fotoğraflar paylaşamaz.

5-)Üye, ajans hizmeti alırken, profiline yüklediği, paylaştığı tüm veriler, metinler, grafikler, kullanıcı adları, görseller, ses ve video klipleri, özgün paylaşımlar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içeriklerin tümünün kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6-) Üye, Ajans hizmetini kullanarak veya Ajans’ın adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlara karşı suç niteliği taşıyacak hiçbir davranışta bulunamaz. İhlali halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7-) Üye, Ajansa üyeliğinin kabulü ile birlikte profiline yüklediği her türlü resim, video ve görüntülerin Telif hakkının Ajans’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

8-)Site içinde diğer üyelerle iş dışında herhangi bir özel görüşme yapılamaz. Yapılan özel görüşme ve buluşmalardan doğabilecek hukuki sorunlar da sorumluluk üyeye aittir.

9-) Üye Ajans tarafından belirlenmiş ve değişen şartlara göre güncellenebilir iş bu üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve Gizlilik politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10-)Üye, Ajans hizmetlerinin bir bölümü reklam gelirleri ile desteklendiğini, bu nedenle Ajans’ın hizmet sunumu sırasında reklamlar ve tanıtımlar gösterilebileceğini, Ajansın bu tür reklam ve tanıtımlarını, Ajans hizmetine veya üyenin içeriklerinin yanına/ içeriklerle birlikte yerleştirilebileceğini iş bu sözleşme kapsamında kabul eder. Ayrıca Ajans bu reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı üyeye bildirilmeden değiştirme hakkına sahiptir.

11-)Ajans’ın adı ve logosu ticari markadır. Ajans’tan önceden yazılı izin almaksızın tamamen ve kısmen kopyalanamaz. Taklit edilemez ve kullanılamaz.

12-)Ajans, üyenin talebine göre web sitesine, hizmetine ve/veya mobil uygulamalarla üyeleri ajans, kişi, firmalar, yapımcılar ve markalarla buluşturmayı amaçlar. Ajans çekim

GİZLİLİK

13-) Üye Ajans hizmetini almak için kullanmış olduğu şifreyi her hangi kişi veya kurumla paylaşamaz.

14 -) Üye Ajans hizmeti alan diğer kişilerin bilgilerini alamaz kullanamaz ve 3. Kişilerle paylaşamaz. Bu bilgilerin paylaşımı sözleşmenin feshi yanı sıra özel hayatın gizliliğinin ihlali sayılacağından her türlü cezai müeyyide ile karşılaşacağını kabul eder.

15-) Üye Ajans’ın IP’sine Ajans tarafından izin verilen yollar dışında başka bir yolla erişim sağlayamaz.

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONUÇLARI

 16-)Bu sözleşme tarafların rızası veya üyenin Ajans tarafından belirlenen hükümlerin, site içindeki kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin kuralların ihlali ile birlikte Ajans üyeliği tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üyeler feshi gerektiren kural ihlalleri nedeni ile Ajans’ın uğradığı ve uğrayacağı zararları tazmin etmekle kayıtsız ve şartsız olarak yükümlüdürler.

17-)Sözleşmenin feshi ile birlikte üyeye sözleşme kapsamında verilen tüm lisanslar ve diğer haklar derhal sona erecektir.